Vedeli ste, že až 35% vašich zamestnancov sú aj neformálni opatrovatelia?

Globálne rastie najrýchlejšie populácia obyvateľov vo veku 65+. Táto skutočnosť veľmi rýchlo zvyšuje počet zamestnancov, ktorí sú zároveň aj neformálni opatrovatelia pre blízkeho rodinného príslušníka, najčastejšie seniora. Opatrovanie je tak čoraz naliehavejším problémom aj pre zamestnávateľov. Kombinácia neformálnej opatrovateľskej práce a platenej práce sa pre mnohých Slovákov stáva normou, pričom podľa výskumov tvoria až 35 % pracovnej sily.

Dopady kumulácie zamestnania a neformálneho opatrovania sú dobre zdokumentované. Takíto zamestnanci majú:

  • horšie fyzické zdravie
  • vyššiu mieru depresie a rizika vyhorenia
  • častejšie finančné problémy
  • častejšie odmietajú resp. strácajú kariérne príležitosti

Ako spoločnosť zareaguje na tieto problémy, závisí do značnej miery od prístupu zamestnávateľov.

Inkluzívne spoločnosti môžu využiť túto príležitosť k budovaniu novej firemnej kultúry, ktorej súčasťou je ústretové správanie sa k zamestnancom – opatrovateľom a vyzdvihnutie ich spoločenskej úlohy. Odmenou za takýto postoj im bezpochyby bude zvýšená lojalita zamestnancov, konkurenčná výhoda v prebiehajúcich pretekoch o talenty a skvelá reputácia.

Vybudovať pracovisko ústretové k zamestnancom – opatrovateľom, je popri preukázaní spoločenskej zodpovednosti, aj otázka zlepšovania resp. udržania efektívnosti pracovných tímov. Podľa mnohých renomovaných výskumov, nerovnováha medzi osobným a pracovným životom spôsobuje zvýšenú absenciu na pracovisku, častejšiu obmenu zamestnancov, stratu skúsených zamestnancov a nižšiu spokojnosť s prácou a pracovné nasadenie. 

Kto vlastné sú a o koho sa starajú zamestnanci – opatrovatelia?

Väčšina ľudí si pojem „opatrovateľ“ spája so zdravotníckym personálom resp. profesionálnym opatrovateľom / opatrovateľkou z miestneho úradu. V skutočnosti prevažná časť opatrovateľov sú neplatení členovia rodiny, ktorí sa starajú o svojich blízkych. Podľa výskumov popri svojom zamestnaní poskytujú priemerne až 24 hodín starostlivosti týždenne svojím blízkym – ekvivalent ďalšieho čiastočného úväzku. Opatrovateľmi sú častejšie ženy, pri ktorých sa nerovnováha medzi osobným životom, rodinnými povinnosťami a kariérou ešte zhoršuje, ak sa starajú aj o nesamostatné deti (takzvaná sendvičová generácia).

Podpora, ktorú zamestnanci – opatrovatelia poskytujú svojím blízkym, je rôzna. Často ide o pomerne jednoduché každodenné úlohy, ktoré sú však pre seniorov nevyhnutné. Napríklad o nákupy, sprievod k lekárovi, prechádzky, pomoc s upratovaním a varením, pomoc s modernými technológiami, a častokrát len o príjemnú spoločnosť, rozhovor, či hru. Mimoriadne dôležité pre šťastné starnutie je totiž predchádzať osamelosti a sociálnej izolácii seniorov.

Osamelosť zvyšuje pravdepodobnosť predčasného úmrtia o 26%, je rovnako škodlivá ako fajčenie 15 cigariet denne a nebezpečnejšia pre zdravie ako obezita. Pritom až 43% seniorov 60+ priznalo, že pravidelne trpia osamelosťou a sociálnou izoláciou.

Vytvorenie pracoviska, ktoré je ústretové k zamestnancom – opatrovateľom.

Je to viac procesom ako jednoduchou úlohou na jeden míting. Začať však, nie je až také ťažké. Dôležité je identifikovať, aký vplyv majú zamestnanci – opatrovatelia na vaše výsledky a pomôcť im otvorene hovoriť o ich situácii a problémoch. Nevyhnutné je zainteresovať manažment a nájsť vhodné možnosti a benefity, ktoré týmto kolegom uľahčia plniť ich spoločensky veľmi významnú a záslužnú úlohu. Spolu s otvorenou diskusiou v kolektíve na túto tému, môžete postupne zmeniť kultúru na pracovisku na ústretovú k zamestnancom – opatrovateľom. Odporúčame formalizovať takéto zmeny v oficiálnych interných pravidlách a postupoch.

Benefity pre zamestnancov, konkurenčná výhoda pre zamestnávateľa.

K bežným benefitom, ktoré renomované inkluzívne spoločnosti v zahraničí zaviedli do svojich zamestnaneckých programov sú variabilný začiatok a koniec pracovného času, zdieľanie pracovného miesta, mimoriadne voľno v prípade rodinného stavu núdze a príspevok na externých poskytovateľov asistenčných služieb. Je mimoriadne dôležité, aby zamestnanci – opatrovatelia mali istý „backup“ pre starostlivosť o blízkych počas pracovnej cesty, dovolenky, choroby, či mimoriadnych pracovných úloh a nadčasov.

Keď sa cítia zamestnanci, ktorí sa snažia zosúladiť starostlivosť o blízkeho a kariéru, skutočne podporovaní a pochopení, stanú sa neuveriteľne lojálnymi k vašej firme. Títo zamestnanci zostanú vo vašich pracovných tímoch dlhodobo, s ich výkonom budete spokojní a navyše budú medzi svojimi známymi hovoriť o pozitívnych skúsenostiach, čím zvýšia vašu atraktivitu a renomé.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.