O nás

Našou víziou je urobiť aspoň jeden krok z mnohých, ktoré našu spoločnosť čakajú na ceste k vytvoreniu efektívneho, humánneho a civilizovaného spôsobu starostlivosti o seniorov.

Na tejto ceste chceme inšpirovať každého, kto má otvorenú myseľ a srdce a záleží mu na dôstojnom a šťastnom starnutí našich strieborných generácii a na zachovaní životnej rovnováhy ich rodín a rodinných neformálnych opatrovateľov.

Našou ambíciu je zapojiť do riešenia opatrovateľskej krízy zamestnávateľov a zvýšiť ich povedomie o potrebe praktických krokov pri podpore zamestnancov, ktorí majú aj rodinné opatrovateľské povinnosti.

Kto sme?

Máme rôzne pracovné a životné skúsenosti, ale máme spoločný cieľ – podporiť rodinných neformálnych opatrovateľov pri starostlivosti o blízkeho seniora, a tak pomôcť pri zabezpečení úspešného starnutia seniorov.

Miroslav Kakaš

zakladateľ a konateľ spoločnosti
Mám rád nové výzvy a chcem robiť niečo, čo prinesie prospech nielen mne, ale aj ostatným. Svoje viac než 20-ročné skúsenosti s riadením prevádzky a projektov vo veľkej medzinárodnej firme využívam pri budovaní a riadení spoločnosti SILVERGON a jej hlavného produktu SILVERGON careplan.

Richard Kakaš

technické riadenie a vývoj
Nové technológie nám umožňujú byť v spojení s ostatnými, nesmieme pritom však zabúdať ani na našich starých rodičov. Svoje viac než 10-ročné skúsenosti s vývojom a návrhom informačných systémov, mobilných a webových aplikácií využívam pri príprave webovej stránky a informačného systému, ktorý pomôže pri starostlivosti o nich.

Iveta Kakašová

marketing a koordinátor
Cením si životné skúsenosti starších a pomáhať im, mi prináša potešenie. Zároveň rada robím niečo, čo môže pomôcť druhým, alebo ich to nejako obohatí. Svoje viac než 20-ročné skúsenosti s vývojom produktov, tvorbou procesov a metodiky v bankovníctve využívam pri nastavení služieb pre seniorov a ich rodiny i pri spolupráci s partnermi.

Starostlivosť o blízkych nás obohacuje a robí nás lepšími…

Keď sme vyrastali, naši rodičia boli superhrdinovia, ktorí nás stále ochránili a vedeli odpovedať na každú výzvu života. Nakoniec však aj naši rodičia zostarnú a stávajú sa krehkými a zraniteľnými.

S tým prichádza potreba väčšej pozornosti, väčšej lásky, porozumenia a čo je rovnako dôležité – kvalitnej starostlivosti.

Starať sa o rodičov, alebo priateľov v seniorskom veku je vždy veľká výzva. Najmä keď žonglujete medzi touto opaterou, potrebami svojej rodiny a kariérou.

Je to však jednoducho správna vec. Tým, že sa staráme o svojich rodičov, prejavujeme svoju ľudskosť a vďaku za ich predchádzajúcu starostlivosť v detstve. Koniec koncov, aj my raz zostarneme…

… má však aj svoje často neviditeľné bremená

Mnohí ľudia sa v úlohe opatrovateľa ocitnú „cez noc“ a čelia extrémnym výzvam, ako je nedostatok zručností a vedomostí o tom, ako poskytovať starostlivosť, či o chorobách. Bojujú s nedostatkom času na odpočinok, s neschopnosťou vyrovnať sa so stresom, s pocitom bezmocnosti a strachu zo zhoršenia zdravotného stavu blízkeho seniora, ale aj zo zhoršenia finančnej situácie rodiny.

Je vôbec možné sa vopred na túto etapu života pripraviť? Dajú sa pri tom využiť skúsenosti, pomoc a služby iných? 

Prečo to robíme?

Aj my sme v našich súkromných životoch čelili takýmto výzvam a rodinným krízam. Pri ich riešení nebolo jednoduché nájsť podporu, pomoc a prívetivých radcov. Získať jasné odpovede bola nočná mora. Internet vždy nepomôže, často sme sa v informáciách stratili ako v čiernej diere. Najhoršie boli pochybnosti, či to zvládneme a či robíme to, čo je správne. Uvedomili sme si, že v takejto situácii sú v každom momente státisíce ľudí na Slovensku. To bolo impulzom k založeniu rodinnej spoločnosti SILVERGON. Vytvorili sme služby a riešenia pre samostatný a hodnotný život seniorov a pre podporu ich neformálnych opatrovateľov.

Čo ponúkame?

SILVERGON asistent – moderné asistenčné služby pre seniorov

Začali sme poskytovaním osobných asistenčných služieb priamo v domácom prostredí seniora. Služby sú zamerané na pomoc pri bežných denných činnostiach (pri nákupe, uprataní, príprave jedla, sprievod mimo domu) a prevenciu osamelosti, sociálnej a digitálnej izolácii seniora.

Na základe našich praktických skúsenosti s asistenčnými službami pre seniorov sme si uvedomili, že základnou a nenahraditeľnou oporou pre seniorov navždy bude ich najbližšia rodina a priatelia.

Bez neformálnej starostlivosti nemôže žiadny odborný, verejný alebo komerčný systém v súčasnosti ani v budúcnosti zabezpečiť humánnu, spoločensky a ekonomicky udržateľnú starostlivosť.

Preto sme sa rozhodli, že naše služby rozšírime aj na podporu neformálnych opatrovateľov, ktorí u nás zabezpečujú až 80% starostlivosti o seniorov.

SILVERGON careplan – sprievodca a pomocník rodiny pri starostlivosti o blízkeho seniora

Neformální opatrovatelia toho pri starostlivosti o blízkych musia zvládnuť veľa. Ide o viac, ako len zabezpečiť blízkym seniorom lieky a jedlo. Najčastejšie problémy a zároveň tie najviac stresujúce nie sú „Bude mať dnes čo jesť?“, skôr sú to „Ako sa cez to dostaneme? Čo mám robiť? Kde mám začať?“.

Webovú aplikáciu SILVERGON careplan sme vytvorili tak, aby sme pomohli predchádzať stresu a pomohli rodinám pripraviť sa na starostlivosť vopred.  Neformálnym opatrovateľom a rodinám poskytuje hodnotné informácie a vedomosti, inteligentné nástroje, navigáciu a rady odborníkov na ich konkrétne problémy.

SILVERGON careplan nie je primárne pre “starých” ľudí – je predovšetkým pre tých zodpovedných:

  • pre Seniorov – ktorí chcú zabezpečiť kvalitu svojho života a chcú ho prežiť dôstojne bez toho, aby boli neprimeranou záťažou pre svoju rodinu alebo komunitu
  • pre Zamestnancov – neformálnych opatrovateľov – ktorí sa starajú, alebo budú starať o blízkeho seniora a chcú mu pomôcť vopred sa pripraviť na všetky aspekty spokojného starnutia a s napĺňaním jeho potrieb
  • pre Zamestnávateľov – ktorí majú záujem o unikátny zamestnanecký benefit, podporu pri budovaní odolného pracovného tímu a konkrétny prejav sociálnej zodpovednosti

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.