Zdroje & Informácie

Osamelosť a sociálna izolácia

Ako ovplyvňuje život osamote zdravie seniorov? Osamelosť a sociálna izolácia skracuje a znehodnocuje život našich blízkych!

Kontaktné údaje pre zaslanie informačnej brožúry

Neformálny opatrovateľ

Neformálna starostlivosť o blízkych prináša obrovské celospoločenské úspory na sociálnych a zdravotných službách. Žonglovanie medzi prácou a starostlivosťou si však vyberá svoju daň. Nemusíte v tom byť sami!

Kontaktné údaje pre zaslanie informačnej brožúry

Služby starostlivosti o seniorov

SILVERGON asistenti – osobná a ľudská pomoc na požiadanie. Nová kategória starostlivosti o seniorov zabezpečí osobný kontakt, pomoc v domácnosti, sprievod vonku a zvládnutie nových technológii.

Kontaktné údaje pre zaslanie informačnej brožúry

Budovanie odolného pracovného tímu

Moderné asistenčné služby SILVERGON darujú zamestnancom – opatrovateľom prestávku! Nový typ benefitu pre vašich zamestnancov – budovanie odolného pracovného tímu a konkrétny prejav sociálnej zodpovednosti.

Kontaktné údaje pre zaslanie informačnej brožúry

Príručka pre zamestnávateľa

Vybudovať pracovisko ústretové k zamestnancom – opatrovateľom nemusí znamenať rozsiahle organizačné úpravy. Najdôležitejšia je silná podpora zmeny kultúry a orientácia na praktické kroky.

Kontaktné údaje pre zaslanie informačnej brožúry

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.