Zdroje & Informácie

Budovanie odolného pracovného tímu

Unikátny benefit pre vašich zamestnancov a ich rodiny, ktorý podporí budovanie pracovného tímu a je konkrétnym prejavom sociálnej zodpovednosti.

Kontaktné údaje pre zaslanie informačnej brožúry

SILVERGON careplan

Starostlivosť o blízkych nás obohacuje a robí nás lepšími, má však aj svoje často neviditeľné bremená. Starostlivosť ovplyvňuje spôsob, akým žijeme a pracujeme.

Dokážeme vám s týmto bremenom pomôcť.

Kontaktné údaje pre zaslanie informačnej brožúry

Neformálny opatrovateľ

Neformálna starostlivosť o blízkych prináša obrovské celospoločenské úspory na sociálnych a zdravotných službách. Žonglovanie medzi prácou a starostlivosťou si však vyberá svoju daň. Nemusíte v tom byť sami!

Kontaktné údaje pre zaslanie informačnej brožúry

Osamelosť a sociálna izolácia

Ako ovplyvňuje život osamote zdravie seniorov? Osamelosť a sociálna izolácia skracuje a znehodnocuje život našich blízkych!

Kontaktné údaje pre zaslanie informačnej brožúry

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.