SILVERGON careplan

Sprievodca a pomocník rodiny pri starostlivosti o blízkeho seniora

Efektívny a zmysluplný zamestnanecký benefit

pre rodiny

Opatrovanie môže byť plné emócii, ako je láska, bolesť, radosť i smútok. Ešte zložitejšie to je, ak pomáhate svojmu blízkemu, a zároveň ste zamestnaný. Je užitočné využiť skúsenosti a rady tých, ktorí si už cestou neformálneho opatrovania prešli.

Je dôležité sa o tom rozprávať, pochopiť aké sú priority a potreby vášho blízkeho seniora i možnosti vašej rodiny.

aplikácia SILVERGON careplan vám na tejto ceste pomôže

Pripravte si vlastný plán starostlivosti o seniora

Získajte hodnotné vedomosti, informácie a nástroje

Poraďte sa s odborníkmi z viacerých oblastí

pre zamestnávateľov

Konkrétny a praktický krok k budovaniu pracoviska ústretového k zamestnancom – neformálnym opatrovateľom.

Zmysluplná podpora rodín zamestnancov, ktorá vám pomôže vyniknúť

Zvýšenie pohody zamestnancov

19% zamestnancov – neformálnych opatrovateľov má následné fyzické a emocionálne zdravotné problémy

Udržanie skúsených zamestnancov

61% zo zamestnancov – neformálnych opatrovateľov je v najproduktívnejšom veku 45-64 rokov

Podpora rozmanitosti, inklúzia a rovnosť zamestnancov

30% zamestnancov – neformálnych opatrovateľov uviedlo, že ich kariéra bola nepriaznivo ovplyvnená povinnosťami rodinného opatrovania

Veľmi radi vám SILVERGON careplan a jeho prínosy predstavíme osobne, či online.

Čo dokáže SILVERGON careplan?

Online riešenie, ktoré vzdeláva, informuje, naviguje, radí a pomáha organizovať.

Plán starostlivosti

Po úvodnom zhodnotení stavu vás prevedie procesom zostavenia individuálneho plánu starostlivosti

Informácie

Kvalitné informácie sú prehľadne rozdelené do oblastí, ktoré pokrývajú všetky dôležité aspekty starostlivosti a spokojného stárnutia

Poradňa

V poradni na vaše otázky z oblasti zdravia, psychológie a sociálnych služieb odpovedajú odborníci

Nástroje

Individuálny plán je doplnený o praktické nástroje, ktoré uľahčia každodennú starostlivosť a rutinné aktivity

Prečo to robíme?

Blog

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.