Starnúť doma alebo v zariadení pre seniorov?

Keď človek dosiahne dôchodkový vek, spravidla plánuje po pracovnej etape života oddych a užívanie si dôchodku v príjemnej atmosfére v kruhu rodiny a blízkych. Túžbou väčšiny seniorov je žiť dôstojne, a čo najdlhšie nezávisle v prirodzenom domácom prostredí.

Zdravotný stav staršieho človeka sa však časom zhoršuje, znižuje sa jeho mobilita a zvyšuje sa odkázanosť a závislosť na pomoc inej osoby. Spravidla je to rodinný príslušník (dcéra, syn, manžel/manželka, blízka osoba), ktorý zabezpečuje seniorovi pomoc pri jeho denných činnostiach. Ide o rutinné úkony ako sú nákupy, odvoz k lekárovi, pomoc v domácnosti, zabezpečenie jedla a liekov, ale i kritické rozhodnutia, ktoré menia život, ako napríklad kde bude blízky senior žiť v poslednej etape života – doma, alebo v pobytovom zariadení pre seniorov.

Osoby, ktoré tieto činnosti pre blízkeho seniora zabezpečujú, sú vlastne jeho neformálnymi, neplatenými opatrovateľmi. Neformálne opatrovanie seniora má viacero aspektov – sociálne, právne, finančné, zdravotné či technické. Je fyzicky i emocionálne vyčerpávajúce, najmä keď sa kumulujú pracovné a rodinné povinnosti.

Jedným z riešení ako opatrovateľské povinnosti zvládnuť a nezblázniť sa, je aplikácia SILVERGON careplan, ktorá pomôže spoznať jednotlivé aspekty opatrovania seniora a pripraviť sa na to. Využite skúseností tých, ktorí cestou opatrovania prešli, alebo ňou práve prechádzajú. Rozprávajte sa v rodine, poznajte potreby a želania vášho blízkeho seniora a zostavte si v aplikácii SILVERGON careplan individuálny rodinný plán starostlivosti pre jeho spokojné starnutie.

Pri rozhodovaní, kde blízky senior prežije svoju poslednú etapu života, je potrebné brať do úvahy nielen želania seniora, ale aj jeho zdravotnú, finančnú i celkovú sociálnu situáciu a možností jeho blízkeho okolia zabezpečiť mu v domácom prostredí potrebnú starostlivosť.

Život v pobytovom zariadení pre seniorov je preferovaný v prípadoch:

  • keď seniori nemôžu zostať sami doma pre fyzické alebo duševné problémy,
  • keď seniori sú síce fyzicky i duševne v poriadku, ale chcú žiť v takomto zariadení preto, aby nežili sami a preto, lebo je o nich postarané.

Či sa už senior rozhodne pre život v prirodzenom domácom prostredí alebo v zariadení pre seniorov, dôležité je, aby miesto, ktoré si (aj za pomoci svojho blízkeho okolia) vybral za svoj domov, spĺňalo podmienky pre dôstojný život a zabezpečilo mu spokojné starnutie a dožitie.

Ak ste práve vo fáze rozhodovania, alebo hľadania nového domova pre vášho blízkeho seniora, jednou z možností môže byť aj zariadenie pre seniorov Casa Slovensko v Pezinku alebo v Bratislave, ktoré pri starostlivosti o seniorov a na podporu ich fyzickej, emocionálnej a kognitívnej pohody využíva aj moderné technologické riešenia.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.