Rodinný opatrovateľ/opatrovateľka

Zrejme sa pýtate sám seba, či sa pojem “rodinný opatrovateľ“, niekedy tiež používame pojem „neformálny opatrovateľ“,  týka aj vás. S najväčšou pravdepodobnosťou áno.

V Európe totiž až 80% starostlivosti zabezpečujú neformálni a neplatení opatrovatelia. Väčšina z nich pritom kombinuje svoje rodinné opatrovateľské povinnosti s pracovnými povinnosťami.

Neformálny opatrovateľ je ktokoľvek kto pomáha starnúcemu, hendikepovanému, alebo nemocnému príbuznému, alebo priateľovi, najčastejšie ide o rodičov vo vyššom seniorskom veku. Robia to bez nároku na odmenu a ich spoločenský prínos a dôležitosť sú obrovské.

Táto úloha je fyzicky i emocionálne vyčerpávajúca. Kombinuje v sebe rutinné úkony ako sú nákupy, odvoz k lekárovi, pomoc v domácnosti, zabezpečenie jedla a liekov, s kritickými rozhodnutiami, ktoré menia život, ako napríklad kde bude váš blízky žiť v poslednej etape života.

Napriek náročnosti, väčšina neformálnych opatrovateľov potvrdzuje, že im opatrovanie ich blízkeho dalo hlbší zmysel života, je prejavom ich humanity a samozrejme aj možnosťou vrátiť späť rodičom ich predchádzajúcu starostlivosť v detstve.

Ľudia sa zvyčajne stanú neformálnymi opatrovateľmi dvoma spôsobmi. Prvý je náhly, to v prípade, že dôjde k pádu seniora a následnej hospitalizácii, náhlemu zhoršeniu stavu, či pri zákernej chorobe. Druhý spôsob je postupný. Najprv musíte pomáhať s drobnosťami, ako sú nákupy. Potom sa pripojí sprievod k lekárovi, upratovanie v domácnosti, finančné a administratívne záležitosti. Neskôr možno aj úkony osobnej starostlivosti.

Či už ide o náhlu, alebo postupnú zmenu, existujú určité príznaky, ktoré vám môžu signalizovať, že váš blízky má problém uspokojiť svoje vlastné potreby.

Včasná identifikácia týchto príznakov umožní vám, vášmu starnúcemu rodičovi i zvyšku vašej rodiny prísť s plánom, ako zabezpečiť, aby tieto potreby boli splnené, pri čo najlepšom zohľadnení súkromného života a záujmov všetkých zúčastnených.

Tieto nižšie uvedené príznaky môžu naznačovať, že je čas zamyslieť sa a naplánovať pomoc pre vášho blízkeho:

  • hromadenie nezaplatených účtov v domácností
  • neochota opustiť domácnosť a sociálna izolácia
  • strata záujmu o jedlo
  • klesajúca osobná hygiena
  • klesajúce vodičské schopnosti
  • pripálené hrnce a panvice
  • neudržiavaná domácnosť
  • známky depresie
  • zmeškané lekárske vyšetrenia a spoločenské stretnutia
  • strata prehľadu o liekoch.

Čo však urobiť, až takéto príznaky identifikujme? Ako postupovať, na koho sa obrátiť, kto nám pomôže?

Milí rodinní – neformálni opatrovatelia, my v spoločnosti SILVERGON sme sa rozhodli, že vám takúto pomoc poskytneme. Ak vás to zaujalo, sledujte naše ďalšie príspevky.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.