Naši zamestnanci nepotrebujú benefity pre rodinných opatrovateľov

„Naši zamestnanci nepotrebujú benefity pre rodinných opatrovateľov.“ Koľkokrát sme už počuli túto vetu? Na základe skúsenosti vám však môžeme zodpovedne odporučiť, aby ste predpokladali, že zamestnanci – rodinní neformálni opatrovatelia sú významne zastúpení aj vo vašom kolektíve. Je to vysoko pravdepodobné.

Keďže neexistujú štatistiky priamo za Slovensko, môžeme si pomôcť číslami z USA, ktoré len o niekoľko málo rokov predbiehajú našu demografickú situáciu. 

Tieto čísla ukazujú, že prítomnosť zamestnancov – neformálnych opatrovateľov v pracovných kolektívoch je väčšia, ako si možno myslíte. Podľa Rosalynn Carter Institute for Caregivers, 1 z 5 zamestnancov je zároveň aj neplatený rodinný opatrovateľ starnúcej, chorej alebo zdravotne postihnutej osoby. Množstvo času, ktoré okrem svojej práce na plný úväzok venujú starostlivosti o blízkeho, najčastejšie seniora, nie je zanedbateľný. AARP (Nationa Alliance for Caregiving, USA) odhaduje, že títo zamestnanci venujú opatrovaniu blízkeho v priemere až 23,7 hodín týždenne. Preto nie je prekvapujúce, že títo zamestnanci majú psychické, fyzické a finančné problémy. Takmer 60 % má klinickú depresiu a úzkosť. Odborníci tvrdia, že nerovnováha medzi pracovným a súkromným životom spôsobí, že 1 z 3 úplne opustí pracovné miesto (managing the future of work).

Aj PwC  uskutočnil prieskum medzi zamestnancami (PwC’s survey of 52,000 employees), podľa tohto prieskumu, ktorý prebiehal v 44 krajinách, globálne až 20% zamestnancov plánovalo, alebo plánuje v roku 2022 opustiť svoju terajšiu prácu. Mnoho z nich chce jednoducho tráviť viac času so svojou rodinou, nielen si budovať profesionálnu kariéru.

Samozrejme, že aj pre zamestnancov – neformálnych opatrovateľov je kariéra, finančná stabilita a profesionálne ocenenie nesmierne dôležité, ale dôležitý je takisto kvalitne strávený čas s blízkymi, možnosť venovať sa svojím osobným záujmom a vášňam a celková duševná pohoda.

Ako sa k tomu trendu môže postaviť starostlivý a predvídavý zamestnávateľ?

Podľa štúdie 2022 Global Talent Trends study spoločnosti Mercer, patria tzv. wellbeing programy na podporu zdravia a pohody zamestnancov medzi päť hlavných dôvodov, prečo ľudia zostávajú v spoločnosti. Neformálne opatrovanie môže byť časovo náročná a emocionálne vyčerpávajúca zodpovednosť. Benefity na starostlivosť o rodinu pomáhajú odstrániť časť tejto záťaže vašich zamestnancov a zlepšujú ich rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom.

Takéto benefity sú win-win opatrením, z ktorého bude ťažiť:

zamestnávateľ – pretože pomáhajú zlepšovať pohodu, znížiť fluktuáciu a zlepšiť produktivitu pracovnej sily – čo v konečnom dôsledku zlepšuje profitabilitu,

zamestnanci – pretože pomáhajú podporovať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, duševné zdravie a spokojnosť s prácou.

Benefity pre rodinných opatrovateľov môžete zároveň zasadiť do širšieho konceptu budovania pracoviska, ktoré je ústretové k zamestnancom opatrovateľom. Veríme, že vám pri tom môže pomôcť aj priložená informačná brožúra.

Ak vás táto aktuálna téma zaujala a chcete prekonzultovať niektoré aspekty budovania takéhoto pracoviska, kedykoľvek nás prosím kontaktujte na info@silvergon.com, alebo na +421 908 945 550.

Pomôžeme vám odmeniť vašich zamestnancov jednoduchým, nákladovo efektívnym a zmysluplným zamestnaneckým benefitom, ktorý dokáže dlhodobo pozitívne ovplyvniť kvalitu ich života.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.