SILVERGON partnerom projektu Senior Friendly

V rámci Mesiaca úcty k starším sa spol. SILVERGON zapojila do 7. ročníka ako partner projektu Senior Friendly.

Zúčastnili sme sa konferencie „Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca“ a na podujatí „Senior Friendly 50+“ – celodennom programe nielen pre seniorov, ale aj pre ich rodiny a širokú verejnosť, kde sme predstavili SILVERGON asistenčné služby pre seniorov na prevenciu osamelosti a sociálnej i digitálnej izolácie.

Európa vrátane Slovenska starne. Počas najbližších dekád tento trend výrazne ovplyvní naše životy. Potvrdzujú to aj oficiálne štatistiky, podľa ktorých v roku 2060 bude 1 z 3 obyvateľov starší ako 65 rokov.

Demografické zmeny prebiehajú spolu so zmenami na pracovnom trhu, napr. je viac žien na pracovnom trhu, rodiny majú menší počet členov, je vyšší vek dožitia a vyšší priemerný vek zamestnancov. To spôsobuje, že v rodinách je menší počet detí na starostlivosť o rodičov a zároveň je nedostatok verejných zdrojov na starostlivosť o seniorov. V niektorých krajinách a pracovných trhoch je táto situácia už tak alarmujúca, že sa začala nazývať krízou opatrovania.

Veľa ľudí sa v dnešnej dobe snaží postarať sa o starnúcich rodičov a príbuzných a zároveň žonglovať s pracovnými a rodinnými povinnosťami. Zamestnaných neformálnych opatrovateľov pribúda.

O osobných asistenčných službách, ktoré pomôžu seniorom viesť samostatný a hodnotný život v ich domácom prostredí a podporia v starostlivosti o blízkeho seniora aj rodinných-neformálnych opatrovateľov, sme diskutovali v rámci diskusného panelu podujatia Senior Friendly 50+.

My v spoločnosti SILVERGON veríme, že každý senior si zaslúži žiť šťastný, aktívny a zdravý život doma a každý neformálny opatrovateľ si zaslúži uznanie a podporu pri udržaní rovnováhy v živote.

Viac o podujatiach 7. ročníka Senior Friendly na https://www.facebook.com/seniorfriendly.sk a https://www.seniorfriendly.sk/

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.