Úspešné starnutie: čo to znamená pre seniorov?

„Úspešné starnutie“ sa stalo dôležitým pojmom opisu kvality starnutia. Napriek rastúcemu množstvu literatúry na túto tému neexistuje štandardná definícia úspešného starnutia. Stále viac sa na to pozerá z holistického hľadiska. Môže sa vzťahovať na schopnosť udržiavať si dobré fyzické zdravie a zároveň sa týkať sociálnych a psychologických adaptačných procesov v neskoršom živote. V tomto príspevku skúmame, ako niektorí seniori definovali úspešné starnutie.

Čo nám hovorí výskum?

Nedávny systematický prehľad 22 štúdií skúmal, ako seniori definujú „úspešné starnutie“. Hoci seniori nie sú homogénnou skupinou (keďže pohlavie, kultúra alebo zdravotný stav môžu ovplyvniť ich vnímanie), z prieskumu vyplynulo 12 aspektov:

 1. Udržiavanie zmysluplných vzťahov a sociálnych interakcií s rodinou a priateľmi, ako aj zapojenie sa do ich komunity a prístup k zdrojom a podpore.
 2. Udržiavanie a pestovanie pozitívneho postoja k udržaniu emocionálnej pohody.
 3. Byť zdravý, aby zostali nezávislí čo najdlhšie.
 4. Mať finančnú záchrannú sieť na uspokojenie základných potrieb, pokrytie životných nákladov, prístup k zdravotnému poisteniu a starostlivosť, ktorú potrebujú.
 5. Prijať a prispôsobiť sa fyzickým zmenám spojeným so starnutím a byť otvorený používaniu pomocných zariadení.
 6. Byť angažovaný, aby zostali aktívni (napríklad dobrovoľníctvo alebo vykonávanie koníčkov).
 7. Rozvíjanie spirituality s cieľom zlepšiť pohodu, dať životu zmysel a pripraviť sa na neskoršiu fázu života s pokojom.
 8. Prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, bezplatnej alebo dostupnej, prístup k práci, vládne dôchodky, prístup k jedlu alebo k službám starostlivosti o domácnosť.
 9. Byť autonómny a nezávislý, aby si zachovali určitú slobodu a pokračovali vo vykonávaní každodenných úloh bez pomoci, ako aj byť schopný postarať sa o seba bez závislosti na druhých.
 10. Udržiavanie dobrého kognitívneho zdravia, aby zostali bdelí, spomalili stratu pamäti, udržali duševnú aktivitu a aktívnu myseľ.
 11. Zostať fyzicky aktívny s cieľom oddialiť starobu alebo jednoducho udržať si spoločenský alebo profesionálny život.
 12. Mať „dobrú“ smrť, ideálne v pohodlí domova, v kruhu rodinných príslušníkov.

Na čom záleží vám?

Môžete mať iný pohľad na „úspešné starnutie“, či už ste senior, opatrovateľ alebo člen rodiny, ktorý uvažuje o neskoršom štádiu života. Nikdy nie je príliš skoro plánovať dopredu a viesť rozhovory o svojich hodnotách, želaniach a presvedčeniach súvisiacich so starnutím. Vaša definícia úspešného starnutia by mala obsahovať prvky, na ktorých záleží vám.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.