Striebornú generáciu nechávame mimo digitálneho sveta

Podľa prieskumov v USA až jedna tretina ľudí nad 65 rokov nikdy nepoužila internet. Z tých, ktorí internet požívajú, až polovica potvrdila, že potrebujú pomoc pri nastavení, alebo samotnej práci so zariadením.

Predpokladáme, že situácia na Slovensku je podobná, prípadne ešte horšia.

Zvládnutie práce s digitálnymi technológiami sa stáva jedným z kľúčových komponentov aktívneho zaradenia sa do spoločnosti.

Ak pre staršiu generáciu nezabezpečíme vhodnú technológiu a tréning na prácu s ňou, vylúčime ich zo spoločnosti, čo ešte zhorší už evidentný trend ich izolácie a osamelosti.

Keď odborníci zisťovali dôvod prečo by sa seniori chceli učiť pracovať s novými technológiami, často počuli priamo od nich, že sa „cítime ako by sme stáli pre budovou, do ktorej nemáme prístup“, alebo že „už nie sme súčasťou tohto nového sveta..“.

Na rozdiel od obáv ohľadom nadmerného používania technológie mladou generáciou a z toho prameniacej izolovanosti mladých ľudí, môže byť online komunikácia a spojenie veľkým prínosom pre seniorov žijúcich samostatne. Zvlášť ak žijú ďaleko od rodiny, alebo stratili blízkeho.

Starší ľudia tak môžu používať online nástroje pre kontakt s priateľmi a rodinou cez platformy na zasielanie správ, video hovory, sociálne média, aj keď ich už fyzicky nenavštevujú tak často.

Staršia generácia môže nájsť  online podporu skupín s podobnými zdravotnými problémami. Takisto sa môže zapojiť do vonkajšieho sveta a aktívneho života prostredníctvom správ, blogov, platforiem a emailu, aj keď už pre nich nie je tak jednoduché sa fyzicky premiestňovať ako kedysi.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.