Preventívne zdravotné prehliadky pomáhajú seniorom žiť dlhší a plnohodnotný život

Nie tak dávno sme navštevovali svojho lekára len vtedy, keď sme boli chorí, alebo umierali. Dnes sa postupne stáva preventívna prehliadka samozrejmosťou, pretože ľudia sú vzdelanejší a informovanejší. 

Stále sme však ďaleko od želaného stavu, keďže podľa Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva len 20% našich seniorov vo veku nad 60 rokov pravidelne absolvuje pravidelne zdravotné prehliadky. Preto je dôležitý aj potenciálny pozitívny vplyv neformálnych rodinných opatrovateľov v tejto oblasti. Veľmi pomôže, ak vysvetľujú svojim blízkym, že preventívna starostlivosť je základným kameňom udržiavania si dobrého zdravia v každom veku. S narastajúcim vekom sa však jej význam ešte zvyšuje. 

Počas prehliadok môžu lekári posúdiť celkový zdravotný stav a usmerniť seniora pri preventívnych opatreniach, ako sú očkovanie, skríningy a zmeny životného štýlu.

Medzi výhody pravidelných prehliadok patrí:

 • Včasná detekcia potenciálne život ohrozujúcich zdravotných stavov alebo chorôb
 • Zvýšenie šance na vyliečenie
 • Obmedzenie rizika komplikácií dôkladným monitorovaním existujúceho zdravotného stavu a postupov liečby
 • Predĺžte veku dožitia, zlepšenie zdravia tým aj kvality života
 • Zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť
 • Získanie aktuálnych informácii o nových dostupných lekárskych postupoch, liekoch a technológiách

V súvislosti s preventívnymi prehliadkami seniorov by sme radi dali do pozornosti niektoré ich občas prehliadané aspekty:

1. Vytvorenie dobrých vzťahov a partnerstva s lekárom pomáha efektivite liečby. Mať dobrý vzťah so svojím lekárom je ešte dôležitejšie, keď starnete. Čím lepšie poznáte svojho lekára, tým otvorenejší a úprimnejší môže byť pri rozhovore s ním. O niektorých témach je totiž ťažké diskutovať, dokonca aj s lekárom. Dobrý a otvorený vzťah s lekárom môže pomôcť prekonať komunikačné bariéry.

2. Prevencia sa netýka len fyzického, ale aj psychického stavu. Či už ste senior, alebo jeho rodinný neformálny opatrovateľ, otvorene sa pri preventívnej prehliadke s lekárom porozprávajte o depresii, či sociálnej izolácii a osamelosti. Tieto totiž patria k výrazným rizikovým faktorom rôznych foriem demencie u seniorov (aj u ich neformálnych opatrovateľov). Včasné odhalenie týchto problémov umožňuje efektívny zásah. Duševné  zdravie je jednou z najväčších výziev pre seniora a jeho blízkych, ktorí mu pomáhajú pri dôstojnom a spokojnom starnutí. Toto sú najčastejšie odporúčania odborníkov, ako znížiť riziko Alzheimerovej choroby a iných demencií u seniorov:

 • Zostať fyzicky aktívny
 • Jesť zdravo
 • Nefajčiť
 • Piť menej alkoholu
 • Zostať duševne a sociálne aktívny
 • Prevziať kontrolu nad svojim zdravím, vrátane prevencie

3. Netreba zabúdať na zvýšené zdravotné riziká pre samotných neformálnych rodinných opatrovateľov blízkych seniorov. Vznikajú napríklad zo stresu z kumulácie starostlivosti o blízkeho seniora, rodinných a pracovných povinností. Pamätať na prevenciu preto musíme nielen vo vzťahu k seniorovi, ale aj vo vzťahu k samotnému rodinnému neformálnemu opatrovateľovi.

Neformálne opatrovanie blízkeho seniora je vo vyspelých krajinách považované za:

 • Významné zdravotné riziko, a preto je takýmto rodinným príslušníkom poskytovaná všemožná podpora zo strany zdravotného personálu (napr. prednostné vyšetrenie, nárok na dodatočnú prevenciu a pod.). Rovnako im bežne poskytujú podporu aj zamestnávatelia, formou budovania pracoviska ústretového k zamestnancom – neformálnym opatrovateľom a rôznych cielených benefitov.
 • Spoločenský mimoriadne uznávanú a oceňovanú činnosť. Povedomie o obrovskom význame a hodnote neformálneho opatrovania sa následne odzrkadľuje v množstve nekomerčných i komerčných služieb na ich podporu. 

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.