Podvody zamerané prevažne na seniorov

V súvislosti so zvýšeným počtom podvodov páchaných na senioroch, oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality, odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, poskytuje krátky prehľad aktuálne páchaných podvodov na senioroch na Slovensku. Odporúčania a možné návody,  môžu slúžiť ako pomôcka k prevencii kriminality páchanej na senioroch.

Podvody zamerané prevažne na seniorov

 • núdzový stav zločincov neodrádza – v poslednom období polícia zaznamenala zvýšený počet podvodov páchaných na senioroch, 
 • páchatelia zneužívajú pandémiu na vylákanie ich úspor. V čase núdzového stavu však ide o obzvlášť závažný zločin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody na 10 – 15 rokov! A to už v štádiu prípravy alebo pokusu, nemusí dôjsť ani k jeho dokonaniu, 
 • polícia si tiež všimla, že aj v bankách sa deje niečo neobvyklé. Niektorí seniori vkladajú vyššie čiastky peňazí na cudzie účty. Polícia sa preto začala o tieto neobvyklé operácie zaujímať a zistila, že ide o podvody na senioroch,
 • v podstate ide o známy modus operandi, ktorý pracovne nazývame „Vnuk v núdzi“. Podvodník osloví seniora, vyvolá v ňom pocit, že jeho blízky potrebuje pomoc, a tak od neho vyláka peniaze štandardne na predstieranú operáciu rodinného príslušníka alebo jeho nevyhnutné ošetrenie v nemocnici, za ktoré je potrebné zaplatiť. Dôverčiví seniori tak v snahe pomôcť blízkemu ochotne zaplatia. No nie za skutočný zdravotnícky zákrok, ale na účet podvodníka. Naďalej to skúšajú aj s inými dôvodmi, ako je kúpa bytu, auta a podobne,
 • obete kontaktujú s desivou správou – podvodníci počas pandémie zašli ešte ďalej. V čase, keď neustále z médií počúvame, ako na COVID-19 denne zomierajú ľudia, zaútočili na city starších ľudí a túto situáciu využili vo svoj prospech. Aby neboli odhalení, najskôr oslovia osobu zo sociálne slabších občanov, aby na podvod za úplatu poskytli svoj účet v banke. Za úplatu tak ochotne podvodníkom dajú aj svoje prístupové práva k internetbankingu, aj s platobnou kartou. 

1. Prípad spočíval v osobnom oslovení neznámym mužom na ulici 

Navrhovaný postup, odporúčanie:

 • nevyťahovať peniaze/peňaženku pred cudzími, 
 • nechcieť za každú cenu pomôcť cudzím ľuďom, 
 • uvážene premyslieť, s kým sa dám do reči, 
 • nerozvíjať rozhovor, zvážiť pravdivosť požadovaného.

2. Prípad seniora, ktorý  naletel podvodníkom na internete

85 ročný klient naletel v decembri 2019 podvodníkom na internete, od ktorých dostal e-mailom správu, že vyhral z facebooku 1.000.000,- dolárov avšak musí zaplatiť poplatok v sume 810 eur. Podvodníci sa vydávali za banku z Francúzska. Z dostupných internetových zdrojov bolo zistené, že sa jedná o tzv. klonovú spoločnosť. Podvodníci od klienta postupne v období december 2019 až február 2020 vylákali jeho celoživotné úspory vo výške 23 300 eur, pod rôznymi zámienkami. Klient posielal peniaze na turecký účet. Nátlak od podvodníkov na klienta sa stupňoval. Klient podal trestné oznámenie. Podvodníci s klientom komunikovali ešte v septembri 2020, keď sa mu podvodník ozval s tým, že mu chce pomôcť aby mu peniaze vyplatili, ale že musí zaplatiť 1000 eur. 

Navrhovaný postup, odporúčanie:

 • kontaktovať políciu, podať trestné oznámenie,
 • prípad zmedializovať najmä za účelom prevencie ostatnej verejnosti.

3. Prípad spočíval v zámienke zmeniť seniorovi účet

Senior býval sám v byte. Na pevnú linku mu volal pán – predstavil sa, že je pracovník banky, bola to presná tá istá banka v ktorej mal senior založený účet a na účte mal 11 000,- € a nahováral seniora pod zámienkou, že existujúci účet už nebude môcť používať a je potrebné si založiť iný, nový účet.  Nemusí vôbec prísť na pobočku banky, ponúkol sa on mu to vie založiť aj cez telefón, len potrebuje jeho údaje a tiež prihlasovacie meno a heslo na účet resp. na internet banking. Senior s týmto nesúhlasil a tak mu takzvaný pracovník banky vyvolával tri dni a tri dni  a presviedčal, že sa nemusí ničoho báť. Senior sa dal napokon prehovoriť a poskytol mu svoje prihlasovacie údaje. O tomto telefonáte nikomu z rodiny nepovedal a ani sa s ním neporadil. Po nejakom čase ako takzvanému pracovníkovi banky poskytol svoje údaje mu napadlo, že asi neurobil správne a následne kontaktoval políciu a pobočku banky. Senior mal veľké šťastie nakoľko ubehlo iba málo času transakcia z účtu na účet ešte nebola prevedená a polícia s pracovníkmi banky mu pomohli a zabránili v tom aby boli jeho celoživotné úspory prevedené na podvodníkov účet.

Navrhovaný postup, odporúčanie:

 • neposielať nikomu svoje prihlasovacie údaje (e-mailom, ani nijako inak), a už vôbec nie prístupové práva k internetbankingu,
 • telefonicky, alebo osobne kontaktovať banku, či inú inštitúciu, od ktorej Vám prišiel podozrivý mail, resp. akýkoľvek  e-mail, v ktorom od Vás požadujú zaslanie fin. sumy, či zaslanie prihlasovacích údajov, resp. prístupových práv, 
 • buďte veľmi opatrní k e-mailom od ľudí, ktorých nepoznáte – najmä ak sa pýtajú na odkazy alebo otvárajú súbory(v prípade pochybností zavolajte napr. svojmu rod. príslušníkovi, alebo inej dôveryhodnej osobe), 
 • e-maily odoslané od subjektov, ktoré síce poznáte, ale ktoré požadujú neobvyklé veci, sú tiež podozrivé – podľa možnosti ich overte telefonicky!
 • v súčasnej situácii by ste mali byť opatrní voči všetkým e-mailom, ktoré požadujú kontrolu alebo obnovenie vašich prihlasovacích údajov, aj keď sa zdá, že pochádzajú z dôveryhodného zdroja. Pokúste sa overiť pravosť žiadosti inými prostriedkami, neklikajte na podozrivé odkazy ani neotvárajte žiadne podozrivé prílohy!!!
 • dávajte si pozor na nevyžiadané maily, SMS-ky a telefonáty, najmä ak do vás chcú heslá alebo iné citlivé informácie apelujúc na mimoriadnosť situácie,
 • hackeri (internetoví podvodníci)  vedia, že veľakrát je ľahšie zmanipulovať ľudskú myseľ, ako sa dostať do počítačového systému.Pamätajte na to, že banky ani iné spoločnosti od vás nikdy nebudú žiadať vaše heslo!
 • chráňte svoje zariadenia. 

Zdroj: Jednota dôchodcov na Slovensku

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.