Platforma

SILVERGON Platforma

Softverové riešenie, ktoré umožnuje spojenie technológie, účinnej podpory, kvalitných a nákladovo efektívnych sociálnych služieb. Pomáhame seniorom žiť zdravšie, kvalitnejšie a samostatne v ich prirodzenom prostredí, tak dlho ako je to len možné.

Našou víziou sú služby orientované na človeka. Nové technológie sú pre sociálne služby a starostlivosť nevyhnutnosť. Ich zapojenie však v našom ponímaní len podporuje komunikáciu a vzťahy v reťazci:

Komunikácia

 • Audio/Video hovor
 • Textové správy
 • Zdieľanie fotografií
 • Skupinový hovor
 • Automaticky spojený hovor

Hlavnou výhodou tohto modulu je užívateľská jednoduchosť pre seniora. Senior obdrží tablet, ktorý je pripravený na okamžité použitie. Video hovor je možné aktivovať jediným dotykom na niektorý z predvolených kontaktov, nastavených už na úvodnej obrazovke. Možnosť aktivovať jediným dotykom vizuálne spojenie s blízkymi osobami vytvára pre seniora silnú motiváciu pravidelne požívať technológiu. Zariadenie sa tak stáva permanentným komunikačným kanálom s rodinou, priateľmi a poskytovateľmi sociálnych služieb.

Sledovanie zdravotného stavu a aktivity

 • Tlakomer
 • Náramok na sledovanie aktivity
 • Oximeter
 • Glukometer
 • Osobná váha

Ide o zariadenia s automatickým zápisom meraní cez Bluetooth na tablet a následne na cloud. Ovládanie je integrované do softwaru SILVERGON. Nie je potrebné zakladať osobitné užívateľské účty resp. inštalovať ďalšie programy na tablete seniora. Prístup k dátam na cloud-e je umožnený rodinným príslušníkom a/alebo poskytovateľom sociálnych služieb, samozrejme pri rešpektovaní súkromia a so súhlasom samotného seniora. Hlavnou výhodou je možnosť sledovania zdravotného stavu a aktivity, bez potreby fyzickej asistencie. Riešenie tak pomáha efektívne a hlavne preventívne riešiť možný negatívny vývoj zdravotnej situácie seniora.

Prístup k internetu, novým médiam a službám

 • Kalendár s pripomienkami
 • Rozvrh užívania liekov
 • Hry na tréning pamäte
 • Zdravotná karta s údajmi z digitálnych zdravotných pomôcok
 • Prístup na vybrané internetové stránky
 • Zoznam kontaktov

Veríme, že jednoduchosť video hovorov s rodinou pomôže prelomiť úvodnú bariéru pre prácu s novými technológiami. Následne, v známom prostredí v tablete, budú k dispozícii ďalšie funkcie, optimalizované pre daného užívateľa, ktorých asistované používanie definitívne prekoná digitálnu izoláciu seniora.

Technická podpora na diaľku

 • Zadanie nového kontaktu
 • Zadanie pripomienky
 • Uloženie fotografií alebo dokumentu
 • Správa predvolených internetových stránok
 • Správa účtu klienta

Funkcia technickej podpory na diaľku je kľúčová pre prekonanie neistoty seniora a pri postupnom nastavení prostredia v tablete tak, aby vyhovovali každodennej práci s nim.

Prístup závisí od vopred dohodnutých práv pre rodinných príslušníkov resp. poskytovateľa sociálnych služieb, tak aby neboli porušované práva seniora na súkromie. Na podporu sa používa osobitný interface prístupný cez webový prehliadač, mobil alebo tablet rodinného príslušníka resp. poskytovateľa sociálnych služieb.

Zdieľanie informácií

 • Online informačné nástenky
 • Online vzdelávacie programy

Správcom jednotlivých násteniek je príslušný poskytovateľ sociálnych služieb a záujmové združenia seniorov. Tieto organizácie zverejňujú na svojej nástenke oznamy, edukatívne videá, organizačné prípadne iné informácie relevantné pre seniorov. Každý senior a rodinný príslušník môže vidieť tieto informácie online vo svojom tablete/zariadení a ak má záujem, môže na ne aj reagovať.

Management služieb

 • Online kalendár plánovaných služieb
 • Spätná väzba na poskytnuté služby

Komplexný systém na plánovanie a manažment služieb pre poskytovateľov sociálnych služieb či už terénnych, v stacionároch, alebo v pobytových zariadeniach. Toto riešenie pomôže seniorom lepšie presadiť ich individuálne potreby a byť viac partnerom, nielen subjektom sociálnej starostlivosti.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.