Odporúčania pre bezpečnejší domov

Každý zo seniorov chce žiť samostatne vo svojom dome, byte čo najdlhšie, ako sa to len dá. Nevinné zakopnutie, pošmyknutie sa, alebo pád, môžu spôsobiť seniorom rôzne úrazy a veľmi rýchlo ohroziť ich samostatnosť.

Predvídajme možné riziká a vytvorme aj s nasledujúcimi odporúčaniami bezpečnejší domov pre blízkeho seniora.

 1. Zabezpečte bezpečné osvetlenie miesta, kde staršia osoba zvykne sedieť, ležať, kde sa pohybuje (najmä na ceste na toaletu, do kúpeľne). Na týchto miestach je potrebné umiestniť lampy, alebo vypínač k svetlu, aby pri zotmení bolo možné veľmi jednoducho a rýchlo rozsvietiť a vidieť kam človek kráča.
 2. Odstráňte všetky prekážky, o ktoré je možné zakopnúť – najmä prahy dvier, behúne a elektrické šnúry.
 3. Zabezpečte protišmykové podložky na miestach, kde sa môže niečo vyliať na podlahu – napr. v kuchyni, v kúpeľni, na chodbe.
 4. Preorganizujte ukladanie veci tak, aby sa na všetky najdôležitejšie veci dalo dočiahnuť zo zeme.
 5. Premiestnite nábytok s ostrými hranami, alebo ich zaoblite.
 6. Namontujte držadlá na miesta, kde sa blízky zdvíha z ľahu, z podrepu – napríklad pri vani, toalete, v sprche.
 7. Vymeňte spotrebiče, najmä žehličky, sporáky za také, ktoré sa po čase vypnú samy.
 8. Zabezpečte fitness náramky na meranie dennej aktivity seniora a pre tých, čo trpia rizikovými chorobami (alergie, riziko pádov) signalizačné náramky pre privolanie ľudí poskytujúcich zdravotnú pomoc.
 9. Do rýchlej voľby v telefóne uložte (prípadne umiestnite na viditeľné miesto v izbe) čísla tiesňových volaní:
 • Integrovaný záchranný systém: 112
 • Záchranná zdravotná služba: 155
 • Hasičský a záchranný zbor: 150
 • Policajný zbor: 158

Pre zabezpečenie samostatnejšieho života vašich rodičov, blízkeho seniora okrem odporúčaní pre bezpečnejší domov, môžete využiť aj naše asistenčné služby pre seniorov z oblastí Osobná asistencia (pomoc v domácnosti, sprievod mimo domu a tele-asistenčné služby), Digitálny svet alebo Balíky pravidelných služieb, ktoré jednoducho objednáte v našom e-shope.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.