Načo slúžia zamestnanecké benefity?

Logickou odpoveďou, ktorá sa núka ako prvá je, že zvyšujú atraktivitu zamestnávateľa. Umožňujú zaujať, pritiahnuť a udržať si talentovaných zamestnancov. Pomáhajú odlíšiť sa od konkurencie.

Všetky tieto aspekty benefitov sú racionálne a zodpovedajú realite, v ktorej prebieha neustály zápas o najlepších zamestnancov na trhu.

To nás privádza k otázke filozofie benefitov. Väčšina spoločností uvažuje o benefitoch ako univerzálnom a štandardnom súbore výhod. Svojim zamestnancom ponúknem x – výhod v štýle cafetéria, z ktorých si zamestnanci môžu vybrať a tým spoločnosť zvýši svoju atraktivitu. Ak však spoločnosti nezačnú so segmentovaným modelom, v ktorom napríklad porozumejú aj demografickým údajom vo vlastnej spoločnosti, môžu im uniknúť skutočné potreby ich najcennejších zamestnancov a spôsob ako im pomôcť a tým zvýšiť ich oddanosť spoločnosti.

Nová rola, ktorá zmení život

Ľudia sa dožívajú vyššieho veku vďaka lepšiemu prístupu k lekárskej starostlivosti, inováciám a pokroku v medicíne. Z toho vyplýva nutnosť pre väčšie množstvo ľudí, prevziať úlohu rodinného neformálneho opatrovateľa. A keďže systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti je preťažený a vláda bude nútená prehodnocovať rozsah sociálneho zabezpečenia, rodinní príslušníci sa v budúcnosti budú musieť zapájať ešte viac a popri tom aj pracovať a starať sa o vlastnú rodinu.

Každý z nás bude opatrovateľom alebo v určitom okamihu života poskytol starostlivosť svojmu blízkemu. Táto skúsenosť je dôležitou súčasťou života mnohých ľudí. Chcú zabezpečiť, aby bolo o ich blízkych postarané. Vyplýva to z rodinných hodnôt. Je to univerzálna skúsenosť, ale vo väčšine, ak nie vo všetkých prípadoch, sú rodiny ponechané samy na seba, bez potrebnej podpory.

Keď je v stávke blaho milovaného človeka, je ťažké sústrediť sa na niečo iné. Osobné krízy, lekárske diagnózy alebo životné zmeny v určitom okamihu ovplyvňujú každého v pracovnom procese a prinášajú so sebou nové výzvy.

Náročná situácia ovlyvňuje zdravie a výkon zamestnanca

Dopady kumulácie zamestnania a neformálneho opatrovania sú dobre zdokumentované. Opatrovanie vedie k častým absenciám, náhlym tiesňovým volaniam, rozptýleniu v práci, mnohým hodinám stráveným organizovaním logistických otázok, vyzdvihovaním, plánovaním sprevádzania k lekárom a ďalším. Takíto zamestnanci majú horšie fyzické zdravie, vyššiu mieru depresie a rizika vyhorenia, častejšie finančné problémy, častejšie odmietajú resp. strácajú kariérne príležitosti.

Na druhej strane, zamestnávateľ je ovplyvnený zvýšenými nákladmi kvôli strate skúsených pracovníkov, náboru a tréningu nových a kvôli zníženej produktivite. Podľa prieskumov sa neformálne opatrovanie pritom týka až 20% zamestnancov.

Zamestnávatelia, nepodceňujte situáciu

Zamestnávatelia podceňujú rozsah opatrovateľských povinností ich zamestnancov. Poskytujú výhody napríklad pri narodení dieťaťa a pri starostlivosti o choré dieťa, čo je veľmi pozitívne. Neuvedomujú si však, že v ich pracovnom kolektíve existuje ďalšia minimálne rovnako veľká skupina, ktorá sa stará o blízkeho seniora.

Inkluzívne spoločnosti môžu využiť túto príležitosť k budovaniu novej firemnej kultúry, ktorej súčasťou je ústretové správanie sa k zamestnancom – neformálnym opatrovateľom a vyzdvihnutie ich spoločenskej úlohy. Odmenou za takýto postoj im bezpochyby bude zvýšená lojalita zamestnancov, konkurenčná výhoda v prebiehajúcich pretekoch o talenty a skvelá reputácia.

Podpora pracujúcich rodín a ich neformálnych opatrovateľských povinností, iných ako rodičovských, je stratégiou talent manažmentu, ktorá je v našich podmienkach inovatívny, ale zároveň už vo svete spoľahlivo odskúšaný nástroj na budovanie lojality zamestnancov a podpory ich rovnováhy a pohody.

Ako pomôcť prostredníctvom benefitov?

Na podporu zamestnancov pri opatrovaní je nevyhnutné vytvoriť na pracovisku kultúru priateľskú k opatrovateľom. Benefity pre rodinných opatrovateľov je možné zároveň zasadiť do širšieho konceptu budovania pracoviska, ktoré je ústretové k zamestnancom opatrovateľom.

Zamestnávatelia môžu zamestnancom poskytnúť prístup k overeným informáciám, ktoré im môžu pomôcť pri poskytovaní starostlivosti. Môžu im pomôcť s podpornými službami, ako sú zariadenia dennej starostlivosti alebo externé asistenčné služby pre ich blízkych seniorov.

Zamestnávatelia môžu organizovať skupinové diskusie, kde sa zamestnanci podelia o svoje problémy a skúsenosti s opatrovaním a o to, ako zvládajú pracovné a opatrovateľské povinnosti.

Pomôže aj organizovanie poradenských a opatrovateľských workshopov. Odborník môže zamestnancom pomôcť a poradiť im s niekoľkými tipmi a informáciami o opatrovaní.

Medzi zamestnancami patria k obľúbeným podporám a benefitom opatrenia v oblasti flexibilného pracovného času a plateného/neplateného voľna.

Podpora zamestnancov-opatrovateľov je zdrojom veľkých úspor nákladov. Prostriedky na výber a tréning nových zamestnancov a náklady straty produktivity sú významné. Je to však aj veľmi konkrétna forma prejavu širšej sociálnej zodpovednosti a podpory obnovenia medzigeneračnej solidarity. Je to možnosť prispieť k pozitívnej sociálnej zmene.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.