Kedy je potrebné sa zamyslieť nad formou pomoci pre blízkeho seniora

Máte v rodine alebo vo svojom okolí blízkeho človeka v seniorskom veku, ktorý žije bežný samostatný život vo svojom domácom prostredí?

Staroba je citlivé obdobie v živote človeka. Fyzické a psychické sily v období starnutia ubúdajú, čo spôsobuje, že starší človek je menej v kontakte s vonkajším svetom, je v mnohých prípadoch osamelý a sociálne izolovaný. Pri viacerých činnostiach potrebuje pomoc od inej osoby, avšak častokrát si to sám neuvedomuje a nechce pripustiť.

Význam rodiny je v tomto období nenahraditeľný, žiadne sociálne zariadenia pre seniorov nedokážu plnohodnotne nahradiť starému človeku jeho domov a rodinu.

Uvádzame pár situácií v správaní blízkej osoby – seniora, ktoré môžu upozorniť na to, že váš blízky bude potrebovať pomoc či už zo strany rodiny, alebo odborníka:

  • Pri rozprávaní hľadá správne slová, nevie sa dobre a ľahko vyjadriť.
  • Zabúda, nespomína si na to, o čom ste sa spolu nedávno rozprávali.
  • Má problém s chôdzou, rovnováhou, so vstávaním zo sedu – všimli ste si častejšie modriny.
  • Zabúda brať dôležité lieky alebo zistíte, že si ich zobral priveľa.
  • Väčšinu dňa preleží v posteli, pri televízore, často ho nájdete počas dňa v pyžame.
  • Menej sa stará o svoj zovňajšok (cítite, že hygiena začala zaostávať, má špinavé oblečenie).
  • Menej sa stará o domácnosť (vidieť neumytý riad, nevynesené smeti, nevypraté oblečenie).
  • Stratil záujem o svoje záľuby a okolie okolo seba (rodinu, priateľov, známych).
  • Má časté zmeny nálad, je depresívny.
  • Nemá pojem o čase, dátume, nespomína si čo v priebehu dňa robil, čo jedol, zabúda vypnúť spotrebič, nespoznáva blízkych ľudí, je celkovo zmätený, dezorientovaný.

Ak ste spozorovali u vášho blízkeho seniora niektoré z vyššie uvedených situácií, je čas zamyslieť sa, ako mu pomôcť a zároveň sa s ním citlivo porozprávať, akú formou pomoci a starostlivosti dokáže prijať. Nečakajte, trpezlivo a s plným rešpektom mu vysvetlite, prečo bude postupne potrebovať pomoc od iných, a že vy nemôžete vždy byť pri ňom. Povedzte mu, že budete pokojnejší, ak nebude počas dňa osamote, ak mu niekto ďalší pri činnostiach v domácnosti pomôže. Môže mu byť poskytovaná akákoľvek forma pomoci, ide hlavne o to, aby sa mu nič nestalo.

V začiatkoch bude váš blízky senior potrebovať príležitostnú pomoc pri zabezpečení nákupu alebo pri uprataní, pomoc pri plánovaní záujmových aktivít, či sprievod k lekárovi, čo v mnohých prípadoch dokáže zabezpečiť aj blízka rodina. Situácia sa však môže rýchlo zmeniť, a potrebná bude pravidelnejšia starostlivosť, čo môže zasiahnuť aj osobný a pracovný život rodinných príslušníkov. Vopred sa radšej pripravte na všetky možnosti starostlivosti o seniora a využite aj pomoc mimo rodiny, napr. sociálne služby poskytované štátom, súkromné opatrovateľky a súkromné spoločností poskytujúce pomoc pri starostlivosti o seniorov v ich domácom prostredí. Ak sa starostlivosť o seniora rozdelí medzi viacerých, hneď to bude ľahšie a vy budete mať čas pre vlastný život i čas na oddych a zároveň budete mať viac energie sa venovať vášmu blízkemu seniorovi.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.