Informácia o činnosti

Informácia o činnosti spoločnosti SILVERGON od roku 2020

Vznik konceptu v roku 2020

V spoločnosti SILVERGON s. r. o. sme v priebehu roku 2020 začali realizovať viaceré prieskumy a osobné stretnutia, či už  s organizáciami, ktoré sa venujú poskytovaniu sociálnych služieb, alebo s osobnosťami a organizáciami, ktoré zastupujú seniorov ako prijímateľov sociálnych služieb.

Jedným z našich zistení bolo, že osamelosť a sociálna izolácia spôsobuje závažné psychické a fyzické ochorenia a rýchlu degradáciu celkového zdravotného stavu seniorov. V porovnaní so zahraničím pritom máme nepomerne nižšiu ponuku služieb, ktoré takýmto negatívnym javom majú zabrániť.

V roku 2020 sme preto vytvorili unikátny koncept podpory seniorov:

Definovanie štruktúry a cieľov spoločnosti v Organizačnom poriadku

Základnou organizačnou normou sme stanovili poslanie a zameranie, ako aj víziu spoločnosti a jej ciele pre nasledujúce obdobie. Okrem toho sú v Organizačnom poriadku uvedené základné údaje o spoločnosti, jej štruktúre a riadení.

Žiadosť o grant z fondu EHP a Nórska v roku 2020

V roku 2020 sme sa zároveň uchádzali o grant z fondov EHP a Nórska. Cieľom bolo urýchliť realizáciu našich projektov zameraných na seniorov a zamedzenie ich sociálnej izolácie a osamelosti. Aj keď sme nakoniec neuspeli, umiestnili sme sa na druhom mieste v zozname náhradníkov, čo vzhľadom k tomu, že sa o grant uchádzalo vyše 30 žiadateľov a uspelo len 6, považujeme za úspech a potvrdenie, že náš projekt má potenciál.

Naša žiadosť o grant:

Rozhodnutie o grante:

Definovanie služieb v oblasti práce so seniormi v roku 2021

V roku 2021 sme pokračovali v rozvíjaní nášho konceptu práce so seniormi. Zostavili sme ponuku asistenčných služieb pre seniorov, vytvorili webovú stránku, profil spoločnosti na sociálnej sieti Facebook, začali s propagáciou spoločnosti a ponúkaných služieb a s reálnym poskytovaním služieb pre seniorov. Základná informácia o ponuke našich služieb je opísaná v nasledujúcom dokumente:

Podmienky poskytovania služieb

Pre poskytovanie asistenčných služieb pre seniorov sme vytvorili na webovej stránke e-shop, cez ktorý je možné jednotlivú službu pohodlne objednať a zaplatiť. Zoznam a rozsah poskytovaných služieb, proces ich objednania a poskytovania upravujú všeobecné obchodné podmienky.

Naša práca s klientami

Prostredníctvom blogu na webovej stránke a cez Facebook zverejňujeme užitočné rady v rámci oblastí Zdravie & nezávislosť, Bezpečný domov, Moderné technológie, ale aj krátke informácie z našej práce so seniormi.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.