FAQ - Otázky a odpovede

Služba všeobecne

Sú to asistenčné služby pre seniorov, poskytované našimi zamestnancami SILVERGON asistentmi v domácom prostredí seniora.

Ide o nezdravotnícke služby pozostávajúce z pravidelných audio/video rozhovorov, osobných návštev a asistencie pri činnostiach ako je varenie, upratovanie, prechádzky, návšteva priateľov, lekárne či lekára. Súčasťou osobných stretnutí sú aj pravidelné odporúčania na zvýšenie bezpečnosti v domácnosti, správneho užívania liekov, zamedzenie pádom a preventívne opatrenia proti podvodom a zneužívaniu.

Podľa želania zabezpečíme aj dopravu a sprievod taxíkom, či verejnou dopravou. Služby zahŕňajú aj možnosť dodávky, inštalácie a správy tabletu s dátovým pripojením, školiaci program ako s nim pracovať, zariadenia na sledovanie zdravotného stavu a prístup do SILVERGON účtu ku všetkým naplánovaným a realizovaným službám.

Asistenčné služby poskytujeme ako jednorazovú službu alebo ako balík služieb, ktorý môže senior využívať opakovane až do jeho zrušenia.

Služba je určená pre seniorov, ktorí žijú v domácom prostredí a mnohé činností už nedokážu zabezpečiť sami, ale chcú žiť naďalej aktívny a plnohodnotný život.

SILVERGON Asistent pomáha zamedziť pocitu sociálnej izolácie, bezradnosti a osamelosti, ktorú väčšina seniorov vo veľkej miere pociťuje, podporuje seniora pri jeho bežných denných činnostiach, individuálnym prístupom pomáha prelomiť digitálnu izoláciu seniora a zabezpečiť dôstojný, pokojný a bezpečný život v jeho domácom prostredí.

Touto službou zároveň podporujeme aj rodinných príslušníkov seniora, ktorí mu starostlivosť zabezpečujú a častokrát majú problémy ju zosúladiť so svojimi pracovnými povinnosti. Poskytnutím SILVERGON asistenčných služieb im vytvoríme priestor na bezstresové vykonávanie ich pracovných činností, ale i priestor na oddych a načerpanie energie pre ďalšie zabezpečovanie starostlivosti o svojich blízkych. Cieľom našich služieb je ak prispieť k vytvoreniu väčšieho pocitu bezpečia, istoty a dobrých vzťahov v rodine seniora.

Službu si môžete objednať v e-shope na stránke www.silvergon.com. Na základe Vašej objednávky Vás budeme čoskoro kontaktovať a dohodneme s Vami detaily objednanej služby.

Balík služieb obsahuje premyslený mix pravidelných audio/video rozhovorov, osobných návštev a asistencie, dodávku, inštaláciu a správu zariadení na komunikáciu a sledovanie stavu seniora a prístupu do SILVERGON účtu. V základnej ponuke sú 3 balíky služieb, v prípade potreby je však možné vypracovať špecifickú ponuku služieb šitú na mieru. Za týmto účelom prebehne pred samotným začiatkom poskytovania služieb telefonický rozhovor, príp. osobné stretnutie, kde si dohodneme zloženie, priority, ciele a technické detaily služby.

Služby SILVERGON asistent, ktoré vyžadujú osobnú asistenciu sú zatiaľ poskytované len na území Bratislavy. Ostatné služby sú poskytované na celom území Slovenska.

Pred samotným začatím poskytovania služby prebehne telefonický rozhovor alebo v prípade objednávky balíka služieb Asistent Intensive / Asistent Intensive Plus je možné dohodnúť aj osobné stretnutie, kde Vám detailne predstavíme naše služby a kolegov, ktorí budú služby poskytovať. V rámci úvodného stretnutia je možné s Objednávateľom (rodinným príslušníkom seniora) dohodnúť pravidelné video hovory, v rámci ktorých si spolu vyhodnotíme priebeh poskytovania služieb a ciele, ktoré sme si spolu definovali pri úvodnom stretnutí.

Služba SILVERGON Asistent je úplne bezpečná. Je poskytovaná našimi školenými zamestnancami. Profesionalita a vysoký etický štandard je našou základnou prioritou. Priebeh poskytovania služby a jej kvalitu môžu rodinní príslušníci zhodnotiť v rámci video hovoru s príslušným SILVERGON asistentom po zrealizovaní jednotlivej asistenčnej služby.

Cena služby, viazanosť

Cena štandardných balíkov služieb je uvedená na stránke www.silvergon.com v rámci e-shopu. V prípade špecifického zloženia balíka služieb, napr. pri požiadavke na dodatočné zariadenie, alebo väčšiu frekvenciu osobných návštev sa cena aktualizuje.

Poskytovanie balíka služieb nie je časovo viazané. Je ho možné poskytovať opakovane, pokiaľ klient, ktorý balík služieb objednal (Objednávateľ), nepodá výpoveď. Poskytovanie balíka služieb je možné ukončiť písomnou výpoveďou bez udania dôvodu a jej zaslaním na e-mailovú adresu info@silvergon.com. Zároveň je možné balík služieb vypovedať cez vlastný SILVERGON účet Objednávateľa na www.silvergon.com. V tomto prípade je balík služieb považovaný za vypovedaný, ak Objednávateľ vo vlastnom SILVERGON účte v časti „Predplatné“ označí možnosť „Zrušiť“. Platnosť zmluvy k balíku služieb končí v najbližší zúčtovací deň, t.j. v deň v mesiaci, v ktorom spravidla dochádza k automatickej úhrade balíka služieb.

Ďalšie služby

Ak je v cene služby zahrnutá aj dodávka tabletu, zabezpečíme aj jeho inštaláciu a technickú podporu.

Súčasťou pripravovanej SILVERGON platformy budú aj nástroje na komunikáciu, sledovanie zdravotného stavu na diaľku, plánovanie, záznam a kontrolu služieb pre seniorov, technickú podporu na diaľku a zdieľanie informácii s poskytovateľom sociálnych služieb.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.