Ako spoznáme pracovisko inkluzívne k zamestnancom – opatrovateľom?

Zamestnanec – neformálny opatrovateľ má opatrovateľské povinnosti, ktoré majú vplyv na jeho pracovný život. Takíto zamestnanci sú zodpovední za starostlivosť a podporu príbuzných alebo priateľov, ktorí sú starší, zdravotne postihnutí, vážne nemocní (fyzicky alebo duševne) a nie sú schopní sa o seba plne postarať sami. Podľa zahraničných prieskumov sa tento problém môže týkať každého tretieho zamestnanca.

Zamestnanec – neformálny opatrovateľ je nútený hľadať rovnováhu medzi pracovnými povinnosťami a povinnosťami neplateného, neformálneho opatrovateľa svojho blízkeho. Títo kolegovia a kolegyne sa potykajú s emocionálnymi, psychickými, zdravotnými i finančnými výzvami, ktoré pred nich stavia ich dvojaká úloha.

Na druhej strane, zamestnávateľ je ovplyvnený zvýšenými nákladmi kvôli strate skúsených pracovníkov, náboru a tréningu nových a kvôli zníženej produktivite.

Urobiť na pracovisku praktické opatrenia na podporu zamestnancov – opatrovateľov, je krokom k budovaniu odolného, inkluzívneho a produktívneho pracovného tímu zamestnávateľa prvej voľby.

Existuje viacero opatrení, ktoré môže zamestnávateľ prijať v záujme budovania pracoviska ústretového k zamestnancom – neformálnym opatrovateľom. Tieto opatrenia nemusia mať charakter zásadných organizačných zmien. Niekedy malé a jednoduché úpravy, môžu znamenať signifikantnú zmenu v tom, ako sa kolegovia/kolegyne cítia na pracovisku.

Medzi zamestnancami patria k obľúbeným podporám a benefitom opatrenia v oblasti flexibilného pracovného času, plateného/neplateného voľna a finančnej podpory pri externých asistenčných službách.

Ako spoznáme pracovisko skutočne inkluzívne k zamestnancom opatrovateľom:

  • Je evidentné odhodlanie lídrov spoločnosti podporovať svojich zamestnancov-opatrovateľov.
  • Líder ľudských zdrojov a výkonní manažéri majú dobré znalosti o problémoch týkajúcich sa starostlivosti o zamestnancov-opatrovateľov.
  • Existujú formalizované predpisy a pravidlá, ktoré usmerňujú manažérov a zamestnancov pri podpore zamestnancov-opatrovateľov.
  • Zdroje na podporu sú jasne definované a ľahko dostupné pre zamestnancov-opatrovateľov.
  • Zohľadnili ste inovatívne prístupy, vrátane aplikácie nových technológií, pri programe podpory zamestnancov-opatrovateľov.
  • Existuje komplexná komunikačná stratégia, ktorá sa zameriava na všetkých zamestnancov a uznáva prínos a obetavosť zamestnancov-opatrovateľov.

Ak máte záujem o ďalšie informácie a typy pre oblasť budovania odolného pracovného tímu, ústretového k zamestnancom opatrovateľom, kedykoľvek nás v spoločnosti SILVERGON kontaktujte. Poskytujeme moderné a praktické asistenčné služby, ktoré pomôžu vašim zamestnancom pri starostlivosti o blízkych seniorov.  Takýmto zamestnaneckým benefitom im pomôžete nájsť rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom a získate si ich lojalitu.

E-mail: info@silvergon.com

Tel. č.:  +421 908 945 550

Web:    www.silvergon.com

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.