5 tipov ako zostať doma a zdravý

Váš dom –  Váš hrad, hovorí sa. To ale neznamená , že môžete upustiť od snahy o udržiavanie bezpečnej domácnosti, v ktorej sa budete cítiť aj príjemne.

Ak ste ako väčšina ľudí, chcete starnúť doma, čo znamená udržanie nezávislosti aj vo vyššom veku a zostať vo vlastnom obydlí tak dlho ako je to možné. Podľa výskumu Kanadskej zdravotníckej asociácie, 63% občanov považuje domácu a komunitnú starostlivosť pre seniorov za najvyššiu prioritu.

Čo teda môžeme urobiť, aby sme sa na to pripravili?

Je dôležité, aby miesto, ktoré voláme domovom, bolo zdravým prostredím. Podľa vyššie spomínaného výskumu, seniori nad 65 rokov tvoria 15% kanadskej populácie, ale až 35% úrazov, ktoré vyžadujú hospitalizáciu.

Vo všeobecnosti sa v prípade seniorov musíme vysporiadať s viacerými pre zdravie rizikovými oblasťami, ako je bezpečné a správne užívanie liekov, správne narábanie s domácimi chemikáliami, nízka kvalita vzduchu doma, vrátane plesní a rizík pasívneho fajčenia,  bezpečné skladovanie potravín, prístup k nezávadnej pitnej vode, riadenie vnútornej teploty, obzvlášť počas letných teplotných extrémov.

Odborníci odporúčajú niekoľko jednoduchých tipov ako starnúť doma a zároveň zostať šťastný a zdravý.

1. Zabráňte pádom

Pády sú hlavnou príčinou zranení starších ľudí, ale dá sa im predchádzať! Nájdite si jednoduché odporúčania odborníkov, ktoré fungujú a pomôžu vás udržať na nohách, vrátane možností na posilnenie a tréning rovnováhy.

2. Zmeňte svoj jedálniček

Zdravá strava môže predchádzať bežným zdravotným problémom, vrátane srdcových chorôb a cukrovky. Skúste týchto 5 zmien stravovacích návykov, podložených dôkazmi z výskumu, ktoré vám pomôžu zdravo starnúť.

3. Vstaňte a rozhýbte sa!

Pravidelné cvičenie je jedným z najlepších spôsobov, ako si udržať zdravie, keď starnete. Nezabudnite: menej sedieť – viac cvičiť, aby ste znížili riziko zdravotných problémov. Zistite, ktoré druhy cvičení fungujú, s prihliadnutím na Vašu zdravotnú situáciu, a pomôžu Vám rozhýbať sa.

4. Vyhnite sa izolácii a depresii tým, že zostanete aktívny a v sociálnom kontakte

Mnoho ľudí sa cíti osamelo a so starnutím stráca sociálne väzby. Izolácia a depresia idú ruka v ruke a môžu viesť k ďalším zdravotným problémom, dokonca vám môžu skrátiť život. Zostať spoločenský a v kontakte s inými ľuďmi je dobrý spôsob, ako sa vyhnúť izolácii. Cvičenie a pozornosť sú dva spôsoby, ako pomôcť zmierniť depresiu a vyhnúť sa jej.

5. Skontrolujte svoje lieky

Rastúci počet starších dospelých má viac ako jeden zdravotný problém a každý deň užíva viac liekov. Sledovať to všetko môže byť ťažké! Niektoré lieky sa môžu interagovať s inými a niektoré môžu byť zbytočné … alebo dokonca škodlivé pre vaše zdravie. Hlavne však lieky musíme užívať presne podľa nariadení lekára. Z toho dôvodu si musíme udržať v medikamentoch prehľad, správne ich objednávať, dávkovať a užívať.

Technológia môže slúžiť ako dôležitý nástroj na zníženie týchto rizík, ale iba vtedy, ak poskytneme starším dospelým zručnosti, ktoré potrebujú na prístup do nášho digitálneho sveta.

Iste, veľa starších dospelých prejavuje aj nezáujem o technológie. U niektorých to odzrkadľuje skutočný nedostatok túžby používať digitálne nástroje. Ale pre ostatných to odráža základný strach z technológie a nedostatok zručností. Príslušné školenie môže pomôcť tieto obavy potlačiť a vyvolať záujem. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať školeniu o bezpečnosti online. Starší dospelí sa častejšie stávajú obeťami online podvodov, ktoré ohrozujú ich osobné informácie, ale s prispôsobeným školením o digitálnej gramotnosti sa môžu naučiť navigovať na internete bezpečne.

Význam digitálnej inklúzie nezmizne s generačnými zmenami nasledujúcich desaťročí. Technológia sa neustále vyvíja a s každou novou digitálnou inováciou prichádzajú výzvy, ktorým sa musia prispôsobiť aj mladší seniori.

Vďaka väčším investíciám do poskytovania prístupných zariadení, širokopásmového pripojenia a digitálneho školenia má technológia potenciál stať sa výkonným nástrojom na zníženie osamelosti starších seniorov.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prečítajte si viac o spôsobe ich použitia.